SİLAHDAŞ

is. Döyüş yoldaşı, mübarizə yoldaşı, birlikdə vuruşan adamlardan hər biri. Sərkərdənin silahdaşları.
// Hər hansı fəaliyyət sahəsində yoldaş, tərəfdar, arxadaş.
[Məhbubə:] Təzə silahdaşımıza eşq olsun! – deyə, ucadan səsləndi. H.Seyidbəyli.

SİLAHDAR
SİLAHDAŞIYAN

Digər lüğətlərdə