SİLAHDAR

[ ər. silah və fars. …dar] bax silahdaşıyan.
SİLAH
SİLAHDAŞ

Digər lüğətlərdə