SOĞAN

Bu sözün sinonimi qucğundu kəlməsi olub. Quc “обнимать” deməkdir. Quc­ğundu “qucaqlaşmış” mənasını əks etdirir. Qucaq sözü də quc feilindən əmə­lə gəlib. Deməli, soğan da elə sarınmaq, sarmaşmaq kəlməsi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SOFİSTİKA
SOĞANÇA

Значение слова в других словарях