SOLUQ

sif. Solmuş, solğun, rəngi qaçmış, təravəti qaçmış.
[Qurbanın] biixtiyar soluq dodaqlarından bütün iztirab və kədərlərinə tərcüman olan bir “of” uçdu. A.Şaiq.
Ömür qəndilinin şölələrindən; Dərdiyi çiçəklər olacaq soluq. M.Müşfiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SOLUQ süst — key
  • SOLUQ sönük — tutqun
SOLUXMAQ
SOLYARİ

Digər lüğətlərdə