SOLUXMAQ

f. Solmaq.
[Dostumun] rast və gözəl qaməti əyilib, rəngi soluxub, gözlərinin işığı gedib. F.Köçərli.
Gün batdı, ağardı hər cığır, hər iz; Amma soluxmadı dağ başında nur. N.Xəzri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SOLUXMAQ soluxmaq bax solmaq
  • SOLUXMAQ bürüşmək — saralmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SOLUXMAQ SOLUXMAQ – AÇILMAQ Fətullahın ailəsi külək vuran zəif bağ bitkisi kimi soluxmuşdu (Mir Cəlal); Açılın iyli güllərim, açılın; Allı-əlvanlı güllərim, aç

Etimologiya

  • SOLUXMAQ Soğulmaq feili ilə kökdaşdır. Soğul –“qurumaq”dır (сохнуть), solux isə “qurumağa doğru gedən proses”dir (высыхать)
SOLUXMA
SOLUQ

Digər lüğətlərdə