SONALAMA

Sonalamaq”dan f.is.
SONA
SONALAMAQ

Digər lüğətlərdə