SONALAMAQ

f. Hər şeyə irad tutmağa çalışmaq, hər şeydə nöqsan axtarmaq. Əfruz bacı hər şeyi sonalayan idi.
O, evin qabağında Kosanı qarşılayıb bala baxdı və qızışdı. S.Rəhimov.
Öz evlərində heç bir şeyi sonalamayan, anası gətirən hər xörəyi yeyən Qədir qonaq getdiyi yerdə mərəkə açardı. Mir Cəlal.

SONALAMA
SONÁTA

Digər lüğətlərdə