SORAQÇI

is. Soraq edən, soruşan, axtaran.
Soraqçının tüstüsü dabanından çıxar. (Məsəl).

SORAQ-SORAQLA
SORAQLAMA

Digər lüğətlərdə