STİMULLAŞDIRMAQ

f. Stimul yaratmaq, bir şeyin həyata keçməsini təzələşdirmək, gücləndirmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • STİMULLAŞDIRMAQ həvəsləndirmək — şirnikdirmək — şövqləndirmək
STİMULLAŞDIRMA
STİMULYÁTOR

Digər lüğətlərdə