SUBYEKTİVİ́ST

is. Subyektivizm (1-ci mənada) tərəfdarı.
SUBYEKTİV
SUBYEKTİVİ́ZM

Digər lüğətlərdə