SUFLYORLUQ

is. Tamaşa zamanı aktyorlara rolların sözlərini yavaşcadan söyləmə.
□ Suflyorluq etmək – tamaşa zamanı aktyorlara rollarının sözlərini demək.
SUFLYÓR
SUGÜLÜ

Digər lüğətlərdə