SUFLYÓR

[ fr. souffleur] Artistlərə suflyorluq edən teatr işçisi.
[Oqtay:] Xaspolad, haydı, sən də get, suflyordan kitabı al, sözlərinə bax. C.Cabbarlı.
Belə bir qənaət var ki, artist mütləqa suflyor altında getməlidir. S.Rəhman.

SUFİ
SUFLYORLUQ

Digər lüğətlərdə