TƏNƏ

Sırğa.

Gümüşdən aşırma, almasdan tənə,

Başda Kişmir işi tirmə şal gərək.

                                (“Qulam-Kəmtər”)

TƏQDİR ƏRƏB
TƏNƏF

Digər lüğətlərdə