UDİNLƏR

Azərbaycanın şimalında yaşayan, iber-Qafqaz dillərinin birində danışan xalq.
UDİNCƏ
UDQUNMA

Digər lüğətlərdə