USTALAŞMA

Ustalaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • USTALAŞMA məharətləşmə — hünərləşmə — təcrübələnmə — səriştələnmə
  • USTALAŞMA öyrəşmə — alışma
USTADNAMƏ
USTALAŞMAQ

Digər lüğətlərdə