UYĞUNLAŞDIRMAQ

f. Uyuşdurmaq, uyğun hala gətirmək, müvafiqləşdirmək, yaraşdırmaq. Sinir sistemi bədən üzvlərinin işini tənzim edir, uyğunlaşdırır və əlaqələndirir.
– Səfdərəli bildiyi saysız-hesabsız məzhəkələrin ən yaxşılarından üçünü seçib musiqiyə uyğunlaşdırmışdı. İ.Əfəndiyev.

UYĞUNLAŞDIRMA
UYĞUNLAŞMA

Digər lüğətlərdə