UYĞUNLUQ

is. Uyğun olma, uyğun gəlmə; müvafiqlik, münasiblik, bir-birilə düz gəlmə; həmahənglik. Fikirlər arasında uyğunluq.
– Camenin quruluşu, cizgilərin incəliyi, boyaların uyğunluğu Midhət əfəndini məşğul etməyə başladı. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UYĞUNLUQ UYĞUNLUQ, AHƏNG, HƏMAHƏNGLİK, MÜNASİBLİK, MÜVAFİQLİK
  • UYĞUNLUQ ahənglik — tənasüblük
  • UYĞUNLUQ yekdillik — birlik
  • UYĞUNLUQ münasiblik — müvafiqlik — əlverişlilik
UYĞUNLAŞMAQ
UYĞUNSUZ

Digər lüğətlərdə