UYARSIZLIQ

is. Uyğunsuzluq, uymama, düz gəlməmə, uyğun olmama.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UYARSIZLIQ münasibsizlik — əlverişsizlik — namünasiblik
UYARSIZ
UYDURMA

Digər lüğətlərdə