UYUŞMAZ

sif. Bir-biri ilə uyuşmayan, düz gəlməyən, uyğun olmayan, bir-birinə uymayan, bir-birinə zidd olan; bir yerdə ola bilməyən; barışmaz. Uyuşmaz ziddiyyətlər. Uyuşmaz xasiyyətlər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UYUŞMAZ barışmaz
UYUŞMAQ
UYUŞMAZLIQ

Digər lüğətlərdə