UZAQBAŞI

zərf Zaman etibarilə ən uzağı, ən geci. Uzaqbaşı sabah gələcəyəm. Uzaqbaşı bir həftə çəkər.
– Adətən [Xanlar] saat beşdə, ya uzaqbaşı saat altıda evlərinə dönərdi. S.Rəhimov.

UZAQ-UZAQ
UZAQDAN-UZAĞA

Digər lüğətlərdə