UZAQ-UZAQ

sif. Çox uzaq.
Uzaq-uzaq dağ başında; Tala-tala qar görünür. Koroğlu”.
Uzaq-uzaq ölkələrdən; Uçub gəlir qaranquşlar. B.Vahabzadə.

UZAQ
UZAQBAŞI

Digər lüğətlərdə