UZAQGÖRÜCÜLÜK

bax uzaqgörənlik.
UZAQGÖRÜCÜ
UZAQLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə