VÜSALƏ

sevgiliyə çatma, yara qovuşma.
VÜSAL
VÜSALİ