VAHİDƏ

tək, bir; yeganə, tənha.
VAHİDDİN
VAHİDULLA

Digər lüğətlərdə