VALİ

vilayət hakimi, canişin.
VALEHƏ
VALİD

Digər lüğətlərdə