WAGE-EARNER

n 1. muzdla tutulan işçi, muzdla işləyən fəhlə; 2. ailəni dolandıran, ailə başçısı

WAGE-CUT
WAGE-FREEZE