X-RADIATION

X-radiation

n rentgen şüaları ilə şüalanma

X-AXIS
X-RAY