XADİM

is. [ ər. ]
1. köhn. Xidmət edən, xidmətçi.
2. Hər hansı ictimai fəaliyyət sahəsində özünü göstərmiş, xidmətləri olan şəxs. Elm xadimi. İctimai xadim. Siyasi xadim.
– Ziyafətdə ölmüş xəlifə Müstərşidbillahın qızları, cariyələri, Bağdadın musiqi və incəsənət xadimləri və sairləri iştirak edirdi. M.S.Ordubadi.

XAÇVARİLİK
XADİMƏ

Digər lüğətlərdə