YAĞLI

yağlı gün:
(Gəncə)
məc. isti gün. – Bu yağlı gündə çuxa niyə geyirsən?
YAĞLƏÇƏ
YAĞLICA

Digər lüğətlərdə