YARASINA DUZ BASMAQ

birinin dərdini yadına salıb pərişan etmək; ~ dərdini təzələmək, yarasını təzələmək, yarasının qaysağını (közünü) qoparmaq.

YARASI TƏZƏLƏNMƏK
YARASINA MƏLHƏM QOYMAQ