YAXIN YERƏ YÜK DAŞIMAQ

dan. yemək (zarafat və ya istehza ilə).

YAXASINI TANIMAQ
YAXINA BURAXMAMAQ (QOYMAMAQ)