YEDDİ DİVAR ARXASINDA SAXLAMAQ

bax: yeddi möhür altında saxlamaq.

YEDDİ DƏRƏNİN SUYUNU BİR-BİRİNƏ QARIŞDIRMAQ
YEDDİ QATINDAN KEÇMƏK