YEDİYİ ÇÖRƏYƏ XOR (ƏYRİ) BAXMAQ

bax: yediyi qaba tüpürmək.

YEDİYİ CANINA YATMAMAQ (SİNMƏMƏK)
YEDİYİ QABA TÜPÜRMƏK