YOL AÇMAQ

1. Yeni istiqamətin əsasını qoymaq. 

2. Kiminsə inkişafı üçün şərait yaratmaq, imkan vermək.

YOXUŞA DİRƏNMƏK
YOL AĞARTMAQ