ZÜLFÜQAR ƏRƏB

İmam Əlinin qılıncına verilən addır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Hərfi mənası ikifəqərəli deməkdir. Dastanda qılınc mənasında işlənir.

Bir igidin zatı olsa,

Qolunun qüvvəti olsa,

Meydan görmüş atı olsa,

Zülfüqarı kəskin olu.

            (“Koroğlunun Qars səfəri”)

ZÜLFÜQAR ƏRƏB
ZÜRİYYƏT ƏRƏB

Digər lüğətlərdə