ZAĞA

Heyvan yuvası, mağara.

Haramılar həmin dağda bir zağada məskən salmışdılar. (“Dilsuz və Xəzangül”)

                                                                  *

Öküzləri açıb buraxdı. Özü də yıxılıb zağada yatdı. Qurbaninin göz evi örtülü, könül evi açıq idi. (“Qurbani”)

ZAĞ FARS
ZAĞA

Digər lüğətlərdə