ZADƏ

ZAD3(Ə)1

f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu.

ZADƏ2

ə. çox olsun! artsın! (əsasən duaların axırında işlədilir).

ZAD
ZADƏGAN

Digər lüğətlərdə