ƏRƏB

ə. əsil vətənləri Ərəbistan yarımadası olan sami xalqlarından biri.

ƏRCÜMƏND
ƏRƏBİ

Digər lüğətlərdə