AÇI

bucaq; on derece açı ile – on dərəcə bucaq altında
AÇAR
AÇIK

Digər lüğətlərdə