BABAYİ-ƏMİR

is. [ xüs. is. -dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam.
BABAY
BABƏKİLƏR

Digər lüğətlərdə