AĞIRMAQ

Ucaltmaq, yüksəltmək, qaldırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIR
AĞIZ