AĞAYIL

Qoyun sürüsünün yığışdığı və ya salındığı üstüaçıq, ətrafı bağlı yer; ağıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞAMƏT
AĞCA

Digər lüğətlərdə