AĞIZ

Uc, kənar, başlanğıc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIRMAQ
AĞIZ

Digər lüğətlərdə