ABI FARS

Açıq-göy, mavirəngli.

Al-yaşıl, abı sarı,

Bənövüş qara, qırmızı,

Alasan, geydirəsən

Həmişə yara qırmızı.

         (“Bəhram-Gülxəndan”)

ABDAR
ABİ-HƏYAT