adorer

vt pərəstiş etmək, sitayiş etmək

adoration
adosser

Digər lüğətlərdə