Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • avancer

  vi irəliləmək

  Tam oxu »
 • avant

  prép əvvəl, qabaq; en ~ irəli, öndə; ~ la leçon dərsdən əvvəl

  Tam oxu »
 • avant-garde

  f avanqard; d'~ qabaqcıl

  Tam oxu »
 • avant-hier

  adv sırağa gün

  Tam oxu »
 • avant-propos

  m ön söz, müqəddimə

  Tam oxu »
 • avantage

  m üstünlük

  Tam oxu »
 • avantager

  vt üstünlük vermək

  Tam oxu »
 • avantageux

  -se adj əlverişli, sərfəli

  Tam oxu »
 • avare

  1. adj xəsis, simic 2. m, f xəsis, simic

  Tam oxu »
 • avarice

  f xəsislik, simiclik

  Tam oxu »
 • avarie

  f avariya

  Tam oxu »
 • avec

  prép ilə, -la, -lə

  Tam oxu »
 • avenir

  m gələcək

  Tam oxu »
 • aventure

  f macəra, sərgüzəşt

  Tam oxu »
 • averse

  f leysan

  Tam oxu »
 • averti

  -e adj xəbərdar

  Tam oxu »
 • avertir

  vt (qn de qch) bildirmək, xəbərdarlıq etmək

  Tam oxu »
 • avertissement

  m xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • aveugle

  1. adj kor 2. m, f kor

  Tam oxu »
 • aviateur

  m təyyarəçi

  Tam oxu »
 • avide

  adj acgöz

  Tam oxu »
 • avidité

  f acgözlük

  Tam oxu »
 • avion

  m təyyarə

  Tam oxu »
 • avis

  m 1) rəy, fikir; 2) xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • avocat

  m, -e f vəkil

  Tam oxu »
 • avoir

  I vt malik olmaq II m əmlak

  Tam oxu »
 • avril

  m aprel; en ~ apreldə; au mois d'~ aprel ayında

  Tam oxu »
 • Azerbaïdjanais

  m, -e f Azərbaycanlı

  Tam oxu »
 • azerbaïdjanais

  -e 1. adj Azərbaycan 2. m Azərbaycan dili

  Tam oxu »
 • baccalauréat

  m 1) bakalavr (bakalavr dərəcəsi); 2) bakalavr dərəcəsi üzrə imtahan

  Tam oxu »
 • bagage

  m baqaj

  Tam oxu »
 • bagarre

  f dava

  Tam oxu »
 • bagnole

  f köhnə avtomobil

  Tam oxu »
 • baie

  I f giləmeyvə II f körfəz

  Tam oxu »
 • baigner

  1. vt çimdirmək 2. vi islanmaq

  Tam oxu »
 • baignoire

  f vanna

  Tam oxu »
 • bail

  m icarə

  Tam oxu »
 • bâiller

  vi əsnəmək

  Tam oxu »
 • bain

  m hamam

  Tam oxu »
 • baiser

  1. vt öpmək 2. m öpüş

  Tam oxu »
 • baisse

  f azalma, enmə (qiymət və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • bal

  m bal (rəqs kecəsi); ~ masqué maskarad

  Tam oxu »
 • balade

  f gəzinti

  Tam oxu »
 • balai

  m süpürgə

  Tam oxu »
 • balance

  f tərəzi

  Tam oxu »
 • balayer

  vt süpürmək

  Tam oxu »
 • balcon

  m balkon

  Tam oxu »
 • balle

  f 1) top; 2) güllə (silah)

  Tam oxu »
 • ballet

  m balet

  Tam oxu »
 • ballon

  m 1) şar; 2) top

  Tam oxu »