affaire

f 1) iş; 2) məhkəmə mübahisəsi

aéroport
affamé