ALALMAQ

Qızarmaq, rəngdən-rəngə girmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAQAPI
ALAN