ANASININ ƏMCƏYİNİ KƏSƏN

dan. hər cür yaramazlıq edən əclaf, qəddar və şərəfsiz adam haqqında işlədilən ifadə.

ANASINI AĞLATMAQ
ANASININ QARNINDA ÖYRƏNİB