ANRAMAQ

Kükrəmək, hayqırmaq; gurultulu, qorxunc səslər çıxarmaq (aslan kimi heyvanlar); inləmək, mızıldamaq (kiçik, bala heyvanlar). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANITMAQ
ANRI